اس ام اس عاشقانه سری 7

لاف می زدم که فراموشت خواهم کرد !

کجایی که ببینی این روزها توبه ی من از گرگ ها هم مرگ تر است …

*

*

من از تمام آسمان یک باران را می خواهم

از تمام زمین یک خیابان را

و از تمام تو …

یک دست که قفل شود در دست من

*

*

برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری….

*

*

دوستت دارم پریشان‌، شانه می ‌خواهی چه کار؟

دام بگذاری اسیرم‌، دانه می‌ خواهی چه کار؟

شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن‌

گریه کن پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار؟

*

*

یک غنچه بدون شاخه خواهد پژمرد / یک شاخه بدون غنچه هم خواهد مرد

سوگند به عشق ، باغبان برگردان / بی غنچه دلم تاب نخواهد آورد

*

*

آتش گرفتن ای غم و افروختم بس است

یک دم رها نمی کنی ام سوختم بس است

سنگین شدم ز درد و چو سنگی به در خویش

خون را چو لعل در جگر اندوختم بس است

*

*

این روز ها از کنار من که می گذری احتیاط کن

هزاران کارگر در من

مشغول کارند

روحیه ام در دست تعویض است!

*

*

بـــــه چــــه میـــخنــــــــدی تـــــو ؟

بــــه نـگـاهـــــم کــــه مـسـتـــــــانــــه تـــو را بــاور کــــرد

یــا بـــه افـســـــــــونـگــــری چـشـــــمـانت

کــه مـــرا ســـوخت و خــاکـسـتـــــر کــــرد ؟

خـنــــده دار است ، بـخـنـــــــد !!

*

*

بـــرای یک ماه

نبودنــــت را سکوت می کنــم

سحر با یک عکس

افطار با یک خاطره . . .

*

*

مـردنَــم را آرزوستــــ  اگـــر آرامگــاه ِ ابـَـدی آغــوش ِ تــو بـاشــد . . .

*

*

چه کسی برای عشق ما شعر اتل متل خواند !

که پایت را به این راحتی از زندگیم ورچیدی ؟

*

*

text-align: justify;

/ 0 نظر / 20 بازدید