داستان زیبای .. مانع پیشرفت شما کیست؟ ..

 ساعت ۱۰ به سالن اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد مى ‌شد هیجان هم بالا مى ‌رفت. همه پیش خود فکر مى ‌کردند: این فرد چه کسى بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟ به هر حال خوب شد که مرد!

 کارمندان در صفى قرار گرفتند و یکى یکى نزدیک تابوت مى ‌رفتند و وقتى به درون تابوت نگاه مى ‌کردند ناگهان خشکشان مى ‌زد و زبانشان بند مى ‌آمد.

 آینه‌ اى درون تابوت قرار داده شده بود و هر به درون تابوت نگاه مى ‌کرد، تصویر خود را مى‌دید. نوشته ‌اى نیز بدین مضمون در کنار آینه بود:

 تنها یک نفر وجود دارد که مى ‌تواند مانع رشد شما شود و او هم کسى نیست جزء خود شما. شما تنها کسى هستید که مى ‌توانید زندگى ‌تان را متحوّل کنید. شما تنها کسى هستید که مى ‌توانید بر روى شادى ‌ها، تصورات و موفقیت‌ هایتان اثر گذار باشید. شما تنها کسى هستید که مى‌توانید به خودتان کمک کنید.

 زندگى شما وقتى که رئیستان، دوستانتان، والدین‌ تان، شریک زندگى ‌تان یا محل کارتان تغییر مى ‌کند، دستخوش تغییر نمى ‌شود. زندگى شما تنها فقط وقتى تغییر مى ‌کند که شما تغییر کنید، باورهاى محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسى هستید که مسئول زندگى خودتان مى‌باشید.

 مهم ‌ترین رابطه ‌اى که در زندگى مى ‌توانید داشته باشید، رابطه با خودتان است.

 خودتان را امتحان کنید. مواظب خودتان باشید. از مشکلات، غیرممکن‌ ها و چیزهاى از دست داده نهراسید. خودتان و واقعیت‌ هاى زندگى خودتان را بسازید.

 دنیا مثل آینه است. انعکاس افکارى که فرد قویا به آن‌ ها اعتقاد دارد را به او باز مى‌ گرداند. تفاوت‌ ها در روش نگاه کردن به زندگى است.

 

منبع:

http://3ali3.com

/p

/ 0 نظر / 22 بازدید